پرداخت مستقیم
اقدامات | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی