پرداخت مستقیم
گزارش کوتاه تصویری ویدئویی از مراسم روز جهانی هموفیلی در تبریز سال 94 | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی