پرداخت مستقیم
پنجاه سالگی و گرامیداشت موسس آینده نگر ( روانش شاد ، یادش گرامی ) | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی