پرداخت مستقیم
پرداخت عیدی به اعضاء | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی