پرداخت مستقیم
سپاس از آن بزرگوار | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی