پرداخت مستقیم
خونریزی عضلانی می تواند خطرناک باشد | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی