پرداخت مستقیم
برگزاری گردهمایی اعضاء جهت انتخاب نمایندگان | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی