پرداخت مستقیم
ارائه خدمات به بیماران ( کمک هزینه تحصیلی دانشجویی ) گزارش شماره 2 | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی