پرداخت مستقیم
آشنایی با ما . . . | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقیآشنایی با ما . . .

حمایت از بیماران هموفیلی پیوند اخلاق با عاطفه است.  شماره حساب ۰۱۰۶۶۸۷۲۸۵۰۰۶ بانک ملی شعبه مرکزی تبریز با شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۰۹۸۱۵ جهت انتقال کارت به کارت

بازدید: 288