پرداخت مستقیم
مراسم-کلنگ-زنی-مجتمع-درمانی-رفاهی-خدماتی-بیماران-هموفیلی ‹ کانون هموفیلی ایران – آذربایجان شرقی