پرداخت مستقیم
ویدئویی از خانم دکتر فشندکی در باره هپاتیت و هموفیلی | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی