پرداخت مستقیم
نصب تابلو محل احداث مجتمع درمانی و رفاهی و فرهنگی بیماران هموفیلی | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی