پرداخت مستقیم
فرزندان دختر بالای 15 سال بیماران هموفیلی نوع A و B جهت معرفی برای انجام آزمایشات ژنتیک تعیین موتاسیون با واحد مددکاری تماس حاصل فرمایند . | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی