پرداخت مستقیم
عضویت یاور مستمر | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقیعضویت یاور مستمر

نیکوکار و یاور ارجمند ، کانون هموفیلی تنها مؤسسه غیردولتی حمایت از بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات انعقادی در استان می باشد این کانون مأموریت های خود را بر اساس اهداف اساسنامه کانون هموفیلی ایران بشماره ثبت ۸۵۹ در محدوده جغرافیایی استان به انجام                می رساند . قطعاً ارائه خدمات دارویی و درمانی و رفاهی و آموزشی برای بیماران جز با حمایت های شما انسان های خیّر و نیکوکار ممکن نخواهد بود . از طرفی همگی بر این حقیقت باور داریم که : ” لازمه بخشنده بودن ثروتمند بودن نیست “.

این شعار همه ما در کانون هموفیلی ایران است که ” حمایت از بیماران هموفیلی پیوند اخلاق با عاطفه است ” آری همین کمک های اندک شما موجب خواهد شد تا ” کودکان بیمار همانند دیگر کودکان بتوانند بازی کنند و شاد باشند ” و حمایت شما حتی اگر اندک باشد ، بیماران هموفیلی را از معلولیت های جسمی و برخی آسیب ها و ناکامی های علمی و اجتماعی دور خواهد کرد .

پس در حمایت از بیماران هموفیلی نیازمند ” دست در دست هم دهیم به مهر ”

 

مبلغ را به ریال وارد کنید

 

 

 

برای عضویت فرم زیر را دانلود کرده و بعد از پر کردن آن را به ایمیل کانون [info@hemophilia-tabriz.ir] بفرستید

download_page

عضویت یاور مستمر

بازدید: 1983