پرداخت مستقیم
سپاس از نیکان قطار شهری تبریز در حمایت از جامعه هموفیلی | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی