پرداخت مستقیم
12-1 ‹ کانون هموفیلی ایران – آذربایجان شرقی