پرداخت مستقیم
روز جهانی هموفیلی با شعار " حرفتان را بزنید و تغییر ایجاد کنید " | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی