پرداخت مستقیم
دو ویدئو از آقای دکتر علاء در باره هموفیلی و خدمات درمانی مربوطه و مطالبی در باره خود ایشان | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی