پرداخت مستقیم
65.02 ‹ کانون هموفیلی ایران – آذربایجان شرقی