پرداخت مستقیم
برگزاری اولین همایش تجلیل از یاوران و حامیان بیماران هموفیلی در استان آذربایجان شرقی | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی