پرداخت مستقیم
اختلال عملکرد پلاکتی " گلانزمن " بیماری خونریزی دهنده ارثی | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی