پرداخت مستقیم
آیا می دانستید که بیش از 35 درصد از افراد مبتلا به هموفیلی، سابقه خانوادگی ابتلاء به هموفیلی در خانواده و فامیل خود ندارند ؟ پس احتمال دارد … | کانون هموفیلی ایران - آذربایجان شرقی